Rozšírená realita 3D Modely

3D Modely » Augmented Reality

Ukázať 1-24 výsledkov 1667

Čo je rozšírená realita?

Rozšírená realita (AR) je technológia pridávania, vkladania, do trojrozmerného poľa ľudského vnímania, virtuálnych informácií, ktoré sú vnímané ako prvky reálneho života.
Pri vytváraní AR v reálnom živote v reálnom čase sa objekty umiestňujú pomocou špeciálneho softvéru a gadgetov, ako napríklad:

 • okuliare rozšírenej reality („inteligentné okuliare“),
 • tablety,
 • smartfóny s funkciou AR atď.
 • Technológia rozšírenej reality je optimálnym marketingovým nástrojom, ktorý spôsobuje, že ľudia sa čudujú, pamätajú a nazývajú WOW efekt.

Ako funguje Augmented Reality?

AR má nasledujúce vlastnosti:

 1. Kombinuje virtuálne a skutočné.
 2. Interakcia v reálnom čase.
 3. Pracuje v 3D.

Na vytvorenie rozšírenej reality sa zvyčajne používajú také technológie: procesor, displej, kamera a elektronika, ktoré určujú polohu, napríklad akcelerometer, GPS a kompas. Napríklad dotykový smartphone má potrebnú súpravu pre majiteľa gadgetu, aby sa ponoril do sveta rozšírenej reality.

Aplikácie rozšírenej reality fungujú takto:

 • Používa sa špeciálny štítok.
 • Štítok sa číta mobilným zariadením alebo počítačom.
 • Na obrazovke sa zobrazí vrstva ďalších informácií.
 • Je jednoduché používať projekty s rozšírenou realitou. Mali by ste napríklad nasmerovať kameru mobilného zariadenia na objekt a na obrazovke sa zobrazia komentáre, fotografie, videá alebo všetko v komplexe.

Kde môžete použiť technológiu rozšírenej reality?

Možnosti technológie AR sú neobmedzené, je možné ju využiť vo všetkých sférach činnosti moderného človeka.

Hlavné výhody používania technológie Augmented Reality:

Existuje celý komplex výhod používania rozšírenej reality a využitia virtuálnej reality na propagáciu tovarov / služieb a stimuláciu predaja.

 • Silná emocionálna reakcia je zaručená, pretože vzhľad v každodennom živote, napríklad v nákupnom centre, virtuálnych postáv, spôsobuje stav radosti a prekvapenia. A emócie sú rozhodujúce pre marketing a reklamu.
 • Zapojenie a interaktivita prispievajú k zvýšeniu zapamätateľnosti a získaniu lojality značky.
 • Pohodlné, jednoduché získavanie informácií o hrách prispieva k stabilnému zapamätaniu.
 • Technológia rozšírenej reality vám umožňuje komunikovať s umelým svetom pomocou pomôcok. V tomto - významná výhoda rozšírenej reality pred virtuálnou realitou.
 • Vírusový účinok. Všetky reklamné kampane využívajúce zmiešanú realitu spôsobujú najsilnejšie emócie, preto začne fungovať najlepší reklamný nástroj - príbehy o tom, čo je viditeľné, sa šíria z úst do úst a upozorňujú na značku.
 • Komunikácia Digitálne a offline.
 • Prezentácia produktu vo formáte 3D zabezpečuje zapojenie potenciálneho spotrebiteľa do procesu výskumu produktov, najmä ak je možné obraz rozobrať do vrstiev.
 • Faktor WOW - faktor WOW hrá dôležitú úlohu pri vytváraní dojmu z produktu alebo služby.

Pre dobrú Augmented Reality potrebujete kvalitné 3D modely, ktoré sú zvyčajne vytvorené v FBX, glTF alebo Blender. na Flatpyramid nájdete veľa takýchto modelov 3D.