Modely diaľnic 3D

Zobrazujú sa všetky výsledky 5

3D Modely diaľničných štruktúr Flatpyramid.

Diaľnica je cesta pre vysokorýchlostnú automobilovú dopravu, ktorá nemá jednoúrovňové križovatky s inými cestami, železničnými alebo električkovými traťami alebo chodníkmi pre chodcov alebo cyklistov.

Diaľnice pre každý smer jazdy sú navrhnuté pre vysokorýchlostné vozidlá a sú oddelené bariérou alebo inými stavebno-technickými prostriedkami a majú najmenej dva jazdné pruhy pre jazdu v každom smere a často široké rozpätie pre zastavenie vozidiel v nepredvídaných situáciách.

Výstupy na diaľniciach sú vybavené brzdovými a akceleračnými pruhmi. Je zakázané vstupovať na diaľnice pre vozidlá, ktorých maximálna povolená rýchlosť je nižšia ako určitá hodnota (napríklad mopedy alebo traktory, špecifická rýchlosť závisí od štátu), ako aj pre dopravu na bicykli a na koňoch. Na diaľniciach je zakázaná aj prevádzka chodcov. Medzi charakteristické rysy diaľnic patria zákazy cúvania a zastavenia mimo určených priestorov.