Iné objekty architektúry Modely 3D

3D Modely » Architektúra 3D Modely » Objekty » Iné objekty architektúry

Ukázať 1-24 výsledkov 160

Ostatné modely 3D architektúry sú zadarmo pre modelovanie a vykresľovanie počítačovej grafiky 3D.

Architektonický štýl možno definovať ako kombináciu hlavných znakov a charakteristík architektúry konkrétneho času a miesta, ktorá sa prejavuje vo vlastnostiach jej funkčných, konštruktívnych a umeleckých aspektov (účel budov, stavebných materiálov a štruktúr, metód architektonického zloženia). Koncepcia architektonického štýlu je súčasťou všeobecného konceptu štýlu ako umeleckého svetonázoru, ktorý zahŕňa všetky aspekty umenia a kultúry spoločnosti v určitých podmienkach jej sociálneho a ekonomického rozvoja, ako kombináciu hlavných ideologických a umeleckých prvkov majster.

Vývoj ďalších štýlov architektonických objektov závisí od klimatických, technických, náboženských a kultúrnych faktorov.

Aj keď je vývoj architektúry priamo závislý na čase, štýly sa navzájom nie vždy striedavo striedajú, súbežná koexistencia štýlov ako alternatív k sebe navzájom (napríklad barokový a klasicistický, moderný a eklektický, funkcionalizmus, konštruktivizmus a art deco) je známe.

Architektonický štýl, podobne ako štýl v umení všeobecne, je konvenčným konceptom. Je vhodný pre pochopenie histórie európskej architektúry. Pre porovnanie histórie architektúry viacerých regiónov však štýl ako opisný nástroj nie je vhodný.

Existujú také štýly (napríklad moderné), ktoré sa v rôznych krajinách nazývajú odlišne.

V rámci postmodernistickej paradigmy sa objavili mnohé trendy, ktoré sa výrazne líšia vo filozofii a jazykových prostriedkoch. Hoci existujú vedecké diskusie o nezávislosti jedného alebo druhého smeru, v terminológii neexistuje a nemôže byť jednota.

Napriek týmto nedostatkom je štýl ako opisný nástroj súčasťou vedeckej metódy dejín architektúry, pretože nám umožňuje sledovať globálny vektor vývoja architektonického myslenia.

Ďalšie formáty súborov 3D modelov iných objektov architektúry: 3ds max, dxf, fbx, c4d, obj