Ďalšie scenáre architektúry Modely 3D

3D Modely » Architektúra 3D Modely » Scenes » Štýl scén » Ostatné scény architektúry

Zobrazujú sa všetky výsledky 20

Iné architektonické scény 3D grafika pre architektonické modelovanie a renderovanie.

Ako forma umenia vstupuje architektúra do sféry duchovnej a materiálnej kultúry. Na rozdiel od utilitárnej a estetickej činnosti (harmonizácia životného prostredia), napríklad dizajn, architektúra ako umenie rieši umelecké a imaginatívne úlohy, to znamená, že v umeleckých obrazoch vyjadruje myšlienky človeka o priestore a čase a mieste človeka v okolitého sveta.

Historický vývoj spoločnosti determinuje funkcie, kompozičné typy a žánre architektonickej tvorivosti (stavby s organizovaným vnútorným priestorom, štruktúry, ktoré tvoria otvorené priestory, súbory), systémy technického dizajnu, umelecká štruktúra architektonických štruktúr.

Podľa spôsobu vytvárania obrazov je architektúra označovaná ako non-vizuálne (tektonické) druhy umenia, ktoré využívajú nekožové (konvenčné) znaky, alebo abstraktné obrazy, objekty, javy, akcie priamo zamerané na asociatívne mechanizmy vnímania , Pragmatické hodnotenie práce architektúry je determinované myšlienkami jej schopnosti slúžiť funkčnému účelu.

Podľa spôsobu, akým sa obrazy používajú, sa architektúra tradične označuje ako priestorové (plastické) druhy umenia, ktorých diela sú:

  • existujú vo vesmíre, nemenia sa a nevyvíjajú sa v čase;
  • majú podstatný charakter;
  • spracovaním materiálového materiálu;
  • vnímané publikom priamo a vizuálne

Nájdete tu aj iné scény architektúry 3D, tu Flatpyramid.