Kontajner 3D Modely

Zobrazujú sa všetky výsledky 7

Kontajner - štandardizovaný opakovane použiteľný obal určený na prepravu tovaru v cestnej, železničnej, námornej a leteckej doprave a prispôsobený na mechanizovanú prekládku z jedného vozidla do druhého. Môže byť vyrobený z rôznych materiálov a má rôzne formy. V doprave sú najpoužívanejšie takzvané univerzálne kontajnery.

Kontajnery často robia objemné zariadenia (napr. Chladničky na korčuľovanie), ako aj malé nádrže (tzv. Cisternové kontajnery).

Kontajnery sa spopularizovali po druhej svetovej vojne, keď USA najskôr používali drevené kontajnery a potom oceľové kontajnery Container Express (v skratke ConEx) 6x6x6 stôp. Spoločnosť ConEx sa široko využívala na prepravu vojenského tovaru, najmä počas kórejskej vojny, intermodalita sa však nepoužívala. Americký podnikateľ Malcolm McLean a inžinier Keith Tantlinger vyvinuli v 1950. rokoch systém moderných intermodálnych kontajnerov.

Intermodálna (intermodálna) v tomto kontexte znamená možnosť zmeniť režim (režim) dopravy (lode, železničná doprava a vozidlá) bez potreby vykladania / nakladania obsahu kontajnera.

Prvá preprava kontajnerom bola vykonaná v apríli 1956. Tieto pokusy boli také úspešné, že sa neskôr nazývali začiatkom lodnej revolúcie.