Maloobchodné modely 3D

Ukázať 1-24 výsledkov 200

3D Retail Scenes 3d modely pre modelovanie v 3d.

Maloobchod je druh obchodu, ako aj výkon určitých služieb, pri ktorých je kupujúcim konečný spotrebiteľ, fyzická alebo právnická osoba.

Účelom nadobudnutia produktu v maloobchode je uspokojenie osobných potrieb kupujúceho, jeho rodinných príslušníkov (ak ide o fyzickú osobu) alebo zamestnancov firmy (ak ide o právnickú osobu) na úkor spotreby nakúpeného výrobku. tovaru.

Maloobchod je činnosť zameraná na predaj tovaru priamo občanom a iným koncovým užívateľom na ich osobné nekomerčné použitie bez ohľadu na spôsob platby, a to aj v reštauráciách, kaviarňach, baroch, iných podnikateľských subjektoch.

Účel nákupu produktu je významný pre marketing. Motívy nákupu sú významným faktorom v segmentácii trhu a definovaní cieľovej skupiny spotrebiteľov.

Na rozdiel od veľkoobchodu nie je tovar zakúpený v maloobchodnom systéme predmetom ďalšieho predaja, ale je určený na priame použitie.