Priemyselné modely 3D

Ukázať 1-24 výsledkov 31

3D Modely priemyselných architektonických štruktúr.

Priemysel sa zrodil v rámci prirodzeného domáceho poľnohospodárstva. Počas obdobia primitívneho komunálneho systému boli hlavné odvetvia výrobnej činnosti tvorené vo väčšine národov (poľnohospodárstvo a chov dobytka), keď výrobky určené na vlastnú spotrebu boli vyrobené zo surovín ťažených v tej istej ekonomike. Vývoj a orientácia domáceho priemyslu boli determinované miestnymi podmienkami a záviseli od dostupnosti surovín.

Spracovateľský priemysel zahŕňa podniky strojárskeho priemyslu, podniky na výrobu železných a neželezných kovov, valcované výrobky, chemické a petrochemické výrobky, stroje a zariadenia, drevospracujúce výrobky a celulózový a papierenský priemysel, cement a iné stavebné materiály, výrobky z dreva. ľahký a potravinársky priemysel, miestny priemysel, ako aj podniky na opravy priemyselných výrobkov (opravy lokomotív, opravy lokomotív) a tepelné elektrárne, filmový priemysel (filmový priemysel).

Elektroenergia je najdôležitejším odvetvím energetiky, vrátane výroby, prenosu a predaja elektriny. Výhody elektroenergetiky v porovnaní s inými druhmi energie: relatívna jednoduchosť prenosu na dlhé vzdialenosti, distribúcia medzi spotrebiteľmi, ako aj premena na iné druhy energie (mechanické, tepelné, chemické, ľahké a iné).