Modely rieky 3D

Zobrazujú sa všetky výsledky 2

3D River Scene pre architektonické modelovanie 3d.

Rieka je prirodzeným prúdom vody značnej veľkosti s prirodzeným tokom pozdĺž kanála (prirodzene sa rozprestiera) od zdroja až po ústie a napája sa povrchom a podzemným tokom z jeho panvy.

Voda v ňom sa zvyčajne zachytáva z povrchového odtoku, ktorý vzniká v dôsledku zrážok z určitej oblasti ohraničenej povodím (povodím), ako aj z iných zdrojov, ako sú zásoby podzemnej vody, vlhkosť uložená v prírodnom ľade (v procese tavenia ľadovcov) a snehová pokrývka.

V každej rieke sa rozlišuje miesto jej pôvodu - zdroj a miesto (časť) sútoku s morom, jazerom alebo sútokom s inou riekou - ústím.

Priamo prúdia do oceánov, morí, jazier alebo sa strácajú v pieskoch a močiaroch; tečie do hlavných - prítokov.

Povrch zeme takýmto systémom zhromažďuje svoje vody a nazýva sa to povodie. Oblasť povodia spolu s hornými vrstvami zemskej kôry zahŕňa tento riečny systém a je oddelená od ostatných riečnych systémov povodiami.