Stĺpce Modely 3D

Zobrazujú sa všetky výsledky 22

3D Columns Architektonické objekty royalty free pre modelovanie počítačovej grafiky 3D.

Stĺp - architektonicky spracovaná zvislá podpera, spravidla zaoblená v reze. Prvok orezanej stavby budov a architektonické poriadky.

Už v architektúre starovekého východu a staroveku stĺpca používaného v zložení fasád budov i vnútorného priestoru. Používali sa aj na architektonickú výzdobu stien: stĺpec im poskytol požadovaný rozsah a rytmické rozloženie.

Stĺpy sa často používali ako podpery pre oblúky a klenby. V podobe samostatných architektonických prvkov, spolu so sochami, sú postavené ako pamiatky, napríklad na Námestí nezávislosti v Kyjeve, alebo Alexander stĺp v Petrohrade.

V rámových domoch stĺpy preberajú zaťaženie z prvkov, ktoré sú k nim pripevnené alebo na ktoré sa spoliehajú - trámy, priečniky, farmy a podobne.