Verejné priestory 3D Modely

Ukázať 1-24 výsledkov 728

3D modely verejných priestorov a iných architektonických štruktúr.

Verejný priestor - územie alebo priestor potenciálneho umiestnenia ľudí. Je určená na reguláciu občianskoprávnych vzťahov vznikajúcich mimo súkromných priestorov, kde je právny stav a samotná možnosť vyhľadania jednotlivých občanov obmedzené na základe všeobecného zákona a právnych noriem založených na zákone.

V rámci jedného a toho istého štátu nie sú znaky verejného miesta univerzálne a sú ustanovené v kontexte konkrétnych zákonov a iných právnych predpisov. Tieto objasnenia, spravidla vo forme vyčerpávajúceho vymenovania, určuje tvorca pravidiel v rámci svojej kompetencie, respektíve rozsahu úloh, ktorých regulácia zahŕňa príslušný akt. Právny význam značiek (zoznamov) verejných miest definovaných v zákonoch miestnej samosprávy sa obmedzuje na hranice jej územnej a administratívnej pôsobnosti s bezpodmienečnou právnou úpravou štátu nad miestnymi normami.

Typológia verejných miest v rôznych krajinách nie je z dôvodu rozdielov v ich miestnych zákonoch rovnaká. Súčasne sa na rovnaký typ verejného miesta v rôznych krajinách môžu vzťahovať rôzne súbory požiadaviek, obmedzení a zákazov.