Externé odkazy súkromia

Externé odkazy súkromia

Naša webová stránka a blogs obsahuje hypertextové odkazy na webové stránky a iné informácie vytvorené a spravované inými jednotlivcami a organizáciami. Tieto odkazy sú poskytované len pre vaše pohodlie. Nekontrolujeme ani nezaručujeme presnosť, úplnosť, relevantnosť alebo aktuálnosť akýchkoľvek informácií alebo zásad ochrany osobných údajov zverejnených na týchto prepojených webových stránkach. Mali by ste vedieť, že tieto webové stránky môžu sledovať návyky návštevníkov.

Ak nie je výslovne uvedené inak, hypertextové odkazy na jednotlivé položky neodrážajú ich význam a nie sú potvrdením jednotlivcov alebo organizácií sponzorujúcich webové stránky, názory vyjadrené na webových stránkach alebo produkty alebo služby ponúkané na webových stránkach.

Povolíme prepojenia na naše webové stránky, ak neznamenajú súhlas s našou webovou stránkou alebo jej príslušnosť.

Pravidelne kontrolujeme naše webové stránky, či sú nefunkčné alebo neaktuálne. Všetky odkazy môžu byť kedykoľvek uverejnené, pozmenené alebo odstránené. Ak chcete nahlásiť problémy s odkazmi na našich webových stránkach alebo ak chcete získať viac informácií o tejto politike, pošlite e-mail na podporu [at]flatpyramid. Com.

Publikované v