Iné architektúry 3D Modely

3D Modely » Architektúra 3D Modely » Iná architektúra

Ukázať 1-24 výsledkov 96

Iná architektúra 3D Modely pre vizualizácie lietajú cez architektonické renderovanie, ready-made 3d.

Na konci 20 storočia, od urbanistického plánovania, na križovatke sociológie a všeobecnej teórie systémov, sa objavila ako samostatná disciplína urbanizmu, s jej predmetom mesta a princípmi mestského rozvoja.

Krajinná architektúra je časťou architektúry venovanej organizácii záhrad, parkov a iných prostredí, v ktorých je materiál krajinou a prírodnou vegetáciou. Prírodný architekt sa zaoberá návrhom parkov, záhrad, krajiniek mestských štvrtí a domov priľahlých lokalít.

Interiérový dizajn je profesionálnou tvorivou činnosťou architektov a dizajnérov vytvoriť funkčný, ergonomický a estetický priestor v miestnosti s architektonickými a umeleckými prostriedkami.

Architektúra malých foriem je časťou architektúry, do ktorej sa vkladajú funkčné a dekoratívne predmety (napríklad ploty), pamätníky (napríklad náhrobky), objekty, ktoré sú súčasťou mestského vybavenia (napríklad lampióny), mediálne objekty (napr. , patria). , stojany, billboardy).

Existujú aj také typy ako „Papierová architektúra“ - ide o teoretickú činnosť architektov. Vytvárajú architektonické formy na papieri bez účelu ich následnej materializácie.