Podpora života 3D modely

Zobrazujú sa všetky výsledky 2

3D MODELY SYSTÉMU PODPORUJÚCEHO ŽIVOT -

komplex technických, fyzikálno-chemických a biologických prostriedkov zabezpečujúcich vytváranie a udržiavanie nevyhnutných podmienok pre ľudský život (kyslík, voda, živiny, odstraňovanie škodlivých metabolických produktov atď.) v izolovaných obytných štruktúrach (napr. v ponorkách, kozmických lodiach, orbitáliách, station.

Systém podpory života sa používa aj v misiách s posádkou.
V neobvyklých podmienkach letu v priestore (vákuum, výmena sálavého tepla, ionizujúce žiarenie) musí byť osoba v uzavretom hermetickom priestore kozmickej lode. V obytnom priestore je potrebné vytvoriť podmienky na zabezpečenie normálnej existencie a práce človeka. Tieto podmienky musia byť zachované počas celého letu, kŕmnych substancií, ktoré spotrebuje osoba do oddelenia a odstránenia metabolických produktov. Vesmírne systémy kozmickej lode (CLA), ktoré riešia tieto problémy, sa nazývajú systémy podpory života (LSS).