Diagnostické modely 3D

Zobrazujú sa všetky výsledky 4

Zdravotnícke vybavenie 3D modely na Flatpyramid.

Lekárska diagnostika - komplex aktivít a výskumov zameraných na stanovenie diagnózy, tj. Presnej príčiny ochorenia, ako aj zmien vnútorného prostredia organizmu a s ním spojených chorôb a vymenovanie účinnej liečby choroby. Lekárska diagnostika sa člení na sémiotiku; metódy vyšetrenia pacientov, ktoré sa členia na laboratórne, prístrojové a fyzikálne metódy vyšetrenia; ako aj metodické základy pre stanovenie diagnózy.

Proces stanovenia diagnózy sa začína od samého začiatku vyšetrenia pacienta v lekárskom ústave alebo počas hovoru lekára v mieste bydliska pacienta. Diagnóza ochorenia začína zberom anamnézy choroby. Po zhromaždení anamnézy lekár vykoná kontrolu pacienta, počas ktorej vykoná perkusie a auskultáciu pacienta, palpáciu miesta ochorenia, zmeria pacientovi krvný tlak, srdcovú frekvenciu a frekvenciu dýchania a zmeria telesnú teplotu pacient. Údaje z anamnézy a kontroly pacienta sa zaznamenávajú do lekárskych záznamov.