Ďalšie modely Anatomy 3D

3D Modely » Lekárske modely 3d » Anatómie » Iná anatómia

Zobrazujú sa všetky výsledky 24

Ďalšie 3D modely Anatómie vrátane lekárskych a vylučovacích, urogenitálnych atď.

Ľudská anatómia je časťou biológie, ktorá skúma morfológiu ľudského tela, jeho systémov a orgánov, ako aj jeho štruktúru a vzájomné usporiadanie. Funkčná anatómia stanovuje úlohu objasniť vzťah v štruktúre orgánov a systémov ľudského tela s charakterom ich fungovania u ľudí. Toto odvetvie vedy je dôležité pre biológiu aj medicínu. Okrem toho je pre aplikované umenie potrebná správna anatómia pre správny prenos proporcií, postojov, gest a výrazov tváre človeka. Predmetom štúdia ľudskej anatómie je teda forma a štruktúra, pôvod a vývoj ľudského tela. Anatómia človeka je jednou zo základných disciplín v systéme medicínskeho a biologického vzdelávania, ktoré úzko súvisí s takými disciplínami ako antropológia a ľudská fyziológia, ako aj komparatívna anatómia, evolučné učenie a genetika. Izolácia ľudskej anatómie z oblasti anatómie živých organizmov je spôsobená nielen prítomnosťou charakteristických anatomických znakov u ľudí, ale aj tvorbou myslenia, vedomia a artikulárnej reči u ľudí.

Ďalšie formáty súborov 3D modelov Anatomy: 3ds, max, fbx, c4d, dae, ma, mb, 3dm, obj