Lekárske laboratórium 3D Modely

3D Modely » Lekárske modely 3d » Medicínske vybavenie » Lekárske laboratórium

Zobrazujú sa všetky výsledky 4

3D Modely zdravotníckych laboratórnych prístrojov.

Lekárske laboratórium (analytické alebo sanitárne stanice) - inštitúcia zaoberajúca sa štúdiom jedlých výrobkov, aromatických látok a iného spotrebného tovaru s cieľom zistiť ich zdravotný stav.

Zloženie zariadenia (zariadenia, nástroje a nástroje) závisí od smerovania výskumu v laboratóriu a od výšky financovania.

Existujú aj testovacie laboratóriá (testovacie centrum) - laboratórium akreditované na testovanie výrobkov v jednom z existujúcich certifikačných systémov v súlade so svojou oblasťou akreditácie.