Zdravotnícke potreby 3D Modely

3D Modely » Lekárske modely 3d » Zdravotnícke pomôcky » Zdravotnícke potreby

Zobrazujú sa všetky výsledky 12

Zdravotnícke potreby Modely 3D zapnuté Flatpyramid.

Zdravotnícka pomôcka je zariadenie, ktoré sa používa na diagnostiku, prevenciu alebo liečbu rôznych chorôb. Zahŕňa nástroje, prístroje, implantáty, reagencie in vitro, spotrebný materiál, prístroje, nástroje, nábytok a ďalšie výrobky. Medzi zdravotnícke pomôcky nepatria lieky, ktoré majú „farmakologické, imunologické, genetické alebo metabolické účinky na ľudský organizmus“.

Bez špeciálnych zdravotníckych pomôcok by bolo ťažké dosiahnuť účinné účinky liekov na ľudské telo, ako aj zavedenie určitých liečivých chemikálií do tela. Pretože lieky používajúce zdravotnícke pomôcky pôsobia oveľa účinnejšie na živý organizmus prostredníctvom rôznych fyzikálnych, mechanických alebo tepelných účinkov.

Existujú všeobecne uznávané zdravotnícke pomôcky používané v rôznych oblastiach medicíny a pomerne nové zariadenia, často na individuálne použitie, na liečbu alebo diagnostiku špecifických ochorení.

Zdravotnícke pomôcky sa značne líšia v komplexnosti a použití. Medzi príklady patria jednoduché zariadenia, ako sú lekárske teplomery a jednorazové rukavice, ako aj sofistikovanejšie prístroje, ktoré vyžadujú špeciálnu kvalifikáciu lekárov: počítače a zariadenia na vykonávanie lekárskych vyšetrení, zavedenie implantátov a protéz do tela. Hlavným segmentom biomedicínskeho inžinierstva je návrh zdravotníckych pomôcok.

V mnohých ohľadoch sa vďaka zdravotníckym pomôckam zlepšila kvalita života, čo umožnilo liečbu mnohých komplexných ochorení. Prvý patent na americké zdravotnícke zariadenie bol vydaný v 1776. Jedným z najjednoduchších zdravotníckych prístrojov je teplomer.

Globálny trh so zdravotníckymi pomôckami dosiahol v 209 približne 2006 miliárd USD.

Formáty súborov 3D modely zdravotníckych potrieb: 3ds max lwo hrc xsi obj