Mikrobiológia 3D Modely

3D Modely » Veda a technika 3D modely » Mikrobiológia

Zobrazujú sa všetky výsledky 14

3D Modely pre mikrobiologickú vírusovú bunkovú grafiku.

Mikrobiológia je veda, ktorej predmetom sú mikroskopické bytosti nazývané mikroorganizmy (mikróby) (vrátane: jednobunkových organizmov, viacbunkových organizmov a organizmov bez buniek), ich biologických vlastností a vzťahov s inými organizmami obývajúcimi našu planétu. Oblasť záujmu tejto vedy zahŕňa ich systematiku, morfológiu, fyziológiu, biochémiu, evolúciu, úlohu v ekosystémoch, ako aj možnosti praktického využitia.

Časti mikrobiológie: bakteriológia, mykológia, virologia, parazitológia a iné. V závislosti od ekologických charakteristík mikroorganizmov, ich životných podmienok, nadviazaných vzťahov so životným prostredím a praktickými ľudskými potrebami, sa veda o mikroorganizmoch vo svojom vývoji diferencovala na také špeciálne disciplíny všeobecne, medicínske, priemyselné (technické), vesmírne, geologické, poľnohospodárske. a veterinárnej mikrobiológie.

Niekoľko tisíc rokov pred vznikom tejto vedy ľudia, ktorí nevedeli o existencii mikroorganizmov, široko používali prírodné procesy spojené s fermentáciou na prípravu kumisu a iných mliečnych výrobkov, na získanie alkoholu, octu a ľanového mlieka.