Modely Anatomy 3D

Ukazujúci 1-24 výsledkov 95

Lekárska tlač 3D a modelovanie 3D sa vyvíjajú veľmi rýchlo, v tejto kategórii Flatpyramid nájdete anatomické modely 3D.

Normálna (systematická) ľudská anatómia je časťou ľudskej anatómie, ktorá skúma štruktúru „normálneho“, teda zdravého ľudského tela prostredníctvom orgánových systémov, orgánov a tkanív.

Orgán je časťou tela určitej formy a štruktúry, ktorá má určitú lokalizáciu v tele a vykonáva špecifickú funkciu (funkcie). Každý orgán je tvorený určitými tkanivami, ktoré majú charakteristickú bunkovú kompozíciu. Funkčne kombinované orgány predstavujú systém orgánov. V ruskej anatomickej škole sa systém orgánov považuje za funkčne zjednotenú skupinu orgánov, ktoré majú anatomickú a embryologickú afinitu; skupiny orgánov zjednotené len funkčne sa nazývajú orgánové aparáty (lokomočné, rečové, endokrinné, atď.). Často však existuje terminologická substitúcia „orgánového aparátu“ „orgánovým systémom“.

Niektoré orgány majú niekoľko funkcií a patria k rôznym systémom: napríklad týmusová žľaza (brzlík) je funkčnou súčasťou imunitného a endokrinného systému, pankreas je endokrinný a tráviaci, mužská močová trubica je močová a reprodukčná, a tak ďalej.

Systémy a prístroje orgánov tvoria kompletný ľudský organizmus. Konštantnosť vnútorného prostredia (homeostáza) je udržiavaná prostredníctvom neurohumorálnej regulácie metabolických procesov v tele, zabezpečenej priateľským fungovaním nervového, endokrinného a kardiovaskulárneho systému.

Úseky normálnej (systematickej) anatómie človeka sú: osteológia - štúdium kostí, artrosyndesmológia - štúdium kĺbov častí kostry, myológia - štúdium svalov, splanchnológia - štúdium vnútorných orgánov tráviaceho traktu, dýchacie a urogenitálne systémy, angiológia - štúdium obehového a lymfatického systému, anatómia nervového systému (neurológia) - štúdium centrálneho a periférneho nervového systému, estéziológia - štúdium zmyslov.

Najpopulárnejšie formáty súborov anatómie 3D: .3ds .max .fbx .c4d .dae .ma .mb .3dm .obj