Video 3D modely

Ukázať 1-24 výsledkov 56

Video je elektronická technológia na vytváranie, záznam, spracovanie, prenos, ukladanie a reprodukciu pohyblivého obrazu na základe princípov televízie, ako aj audiovizuálneho diela zaznamenaného na fyzickom médiu.

Nahrávanie videa je elektronická technológia na zaznamenávanie vizuálnych informácií prezentovaných vo forme signálu alebo digitálneho prúdu údajov na fyzickom médiu za účelom uloženia týchto informácií a možnosti ich následného prehrávania a zobrazenia na výstupnom zariadení (monitor, obrazovka alebo displej). Výsledkom je videogram alebo videogram.

Pred digitálnym obdobím sa meralo horizontálne rozlíšenie analógového videozáznamového systému vo vertikálnych televíznych linkách s použitím špeciálnych televíznych testovacích tabuliek a indikovalo počet prvkov v obrazovom riadku videa v závislosti od frekvenčných charakteristík záznamového zariadenia. Vertikálne rozlíšenie v obraze je stanovené v štandarde rozkladu a je určené počtom riadkov.