súkromia

FlatPyramid Ochrana osobných údajov

 

Rešpektujeme súkromie našich používateľov a pristupujeme k nemu s vysokou prioritou FlatPyramid. Neposkytujeme žiadne osobné údaje získané online bez získania súhlasu od odosielajúceho používateľa a nikdy nebudeme. Všetky informácie zhromaždené Flat Pyramid Používa sa výlučne na účely zlepšenia funkčnosti a úrovne služieb, ktoré sme schopní poskytovať našim používateľom. Informácie o kreditnej karte v našej databáze neuchovávame, aby sme zaistili bezpečnosť. Všetky transakcie používajú na šifrovanie zabezpečenie SSL.

ANTI-SPAMOVÁ POLITIKA

Nenávidíme nevyžiadané komerčné e-maily rovnako ako vy. Tiež známy ako Spam alebo nevyžiadaná pošta, je to služba pre internetovú komunitu. Plne súhlasíme a plníme požiadavky zákona CAN-SPAM spoločnosti 2003 (Controlling Assault of Non-Solitted Pornography and Marketing Act) a všetky ostatné platné nevyžiadané obchodné e-mailové zákony. Ak sa prihlásite k odberu elektronických spravodajcov alebo inej komunikácie od nás alebo našej webovej stránky, budete mať vždy možnosť okamžite sa odhlásiť. Ak máte ďalšie otázky, pripomienky alebo obavy, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na podporu [at]flatpyramid.com a poskytli nám informácie týkajúce sa vášho záujmu.

PODROBNÁ POLITIKA SÚKROMIA

PROSÍM ČÍTAJTE. VAŠE POUŽÍVANIE TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY JE PODĽA NÁSLEDNEJ POLITIKY SÚKROMIA A WEBOVEJ STRÁNKY OBCHODNÉ PODMIENKY.

Všímam si

II. Osobne identifikovateľné informácie, ktoré zhromažďujeme

III. Predplatné e-mailového bulletinu

IV. Používateľské účty

V. Špeciálne propagačné akcie a nákupy; Predloženie obsahu, ktorý sa má zverejniť

VI. Informácie zhromažďované inými prostriedkami alebo médiami

VII. Informácie o iných ľuďoch

VIII. Služby zákazníkom

IX. Osobne neidentifikovateľné informácie, ktoré zhromažďujeme

X. Cookies a súvisiace technológie

XI. Osobitné upozornenie týkajúce sa detí do 13 rokov

XII. Používanie, zverejňovanie a zdieľanie informácií

a. Osobne neidentifikovateľné informácie

b. Osobne identifikovateľné informácie

XIII. Náš záväzok voči bezpečnosti dát

XIV. Hypertextové odkazy na az iných stránok

XV. Súhlas so spracovaním v Spojených štátoch

XVI. Kontaktujte nás Pokiaľ ide o súkromie

XVII. Oznámenie zmien

XVIII. Súlad s GDPR

____________________________________________________________________________

Všímam si „Webová stránka“ sa vzťahuje na webovú stránku https: // www.flatpyramid.com a všetky jeho subdomény a súvisiace domény. Túto webovú stránku vlastní alebo prevádzkuje spoločnosť FlatPyramida / alebo jej dcérske spoločnosti v Spojených štátoch amerických (spoločne „SPOLOČNOSŤ“). Tieto zásady ochrany osobných údajov („Zásady ochrany osobných údajov“) sa vzťahujú na informácie, ktoré poskytnete SPOLOČNOSTI prostredníctvom tejto webovej stránky, a / alebo na použitie iných služieb (súhrnne „Služby“), ktoré môžu byť poskytnuté inými prostriedkami alebo médiami vrátane stanovených nižšie a ako je definované v platnom Podmienky alebo iných podmienok. Cieľom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnúť vám informácie o postupoch riadenia informácií spoločnosti, vrátane informácií o druhu získaných informácií, spôsobe ich používania a ochrany ao miere, v akej môžete kontrolovať údržbu a zdieľanie vašich informácií. Vaše používanie akejkoľvek FIRMY alebo webových stránok predstavuje súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a akýmikoľvek ďalšími platnými podmienkami. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú súčasťou a zahrnuté odkazom na Zmluvné podmienky pre túto Webovú stránku.

II. Osobne identifikovateľné informácie, ktoré zhromažďujeme SPOLOČNOSŤ rešpektuje vaše súkromie a zaväzuje sa chrániť osobné údaje, ktoré poskytnete v súvislosti s vaším používaním svojich webových stránok a služieb. Zhromaždené osobné identifikačné údaje zahŕňajú vaše meno, dodaciu adresu, fakturačnú adresu, telefónne čísla, e-mailovú adresu a informácie o platbe, ako napríklad e-mail PayPal a číslo vašej kreditnej karty.

III. Predplatné e-mailového spravodajcu Ak sa chcete prihlásiť k odberu našich e-mailových spravodajcov, budete musieť uviesť svoju e-mailovú adresu. Keď sa prihlásite na odber, môžete byť požiadaný o ďalšie informácie.

IV. Používateľské kontá Ak chcete používať naše blogs, podporný lístok, chatové miestnosti, vývesky a niektoré ďalšie služby, budete sa musieť zaregistrovať a vytvoriť používateľský účet („používateľský účet“). Vo väčšine prípadov neexistujú žiadne náklady na vytvorenie používateľského účtu. Môžete byť vyzvaní, aby ste si vybrali meno používateľa, názov obrazovky alebo meno člena (každé, „Meno používateľa“) a heslo. Pri výbere mena používateľa nepoužívajte skutočné meno alebo skutočné meno inej osoby. Budete tiež vyzvaní, aby ste poskytli určité osobné údaje a ďalšie informácie o sebe, ako napríklad krstné meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Upozorňujeme, že vaše používateľské meno bude dostupné pre širokú verejnosť internetu, zatiaľ čo sa zúčastňujete na niektorých Službách blogs, tiket, diskusné fóra, diskusné fóra alebo vývesky, takže by ste mali pri používaní týchto služieb zachovávať mlčanlivosť.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na žiadne informácie, ktoré môžete zverejniť v týchto Službách. V niektorých prípadoch sa môžete rozhodnúť vytvoriť „verejný profil“, ktorý bude k dispozícii ostatným na internete. Verejné profily sú spravované výhradne vami a vy ste výhradne zodpovední za obsah vášho verejného profilu a jeho „verejný“ alebo „súkromný“ stav. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne kroky alebo politiky tretích strán, ktoré zhromažďujú akékoľvek informácie, ktoré môžu používatelia zverejniť v užívateľských fórach alebo iných verejných oblastiach tejto webovej stránky. Zodpovedáte tiež za udržiavanie a aktualizáciu registračných informácií vo vašom používateľskom účte s aktuálnymi a úplnými informáciami.

Verejný profil môžete pristupovať, upravovať alebo odstraňovať tak, že sa prihlásite do svojho používateľského účtu a budete postupovať podľa pokynov na ňom. Môžete tiež poslať e-mail na podporu [at]flatpyramid.com alebo otvorte lístok na podporu požiadať o deaktiváciu vášho používateľského účtu. Prečítajte si naše obmedzenia týkajúce sa používania a pokynov pre našu komunitu blogs v „Blog Pokyny pre zverejňovanie“Pre webovú stránku. Môžete sa odhlásiť z prijímania komerčných e-mailov z webových stránok kliknutím na odkaz obsiahnutý v týchto e-mailoch, ktoré vám boli odoslané. Mali by ste si uvedomiť, že nie je vždy možné úplne odstrániť alebo upraviť informácie v našich databázach. Okrem toho môžeme zaviesť politiku, v ktorej sa informácie o používateľoch vymažú po určitom čase, a preto vaše používateľské informácie už nemusia existovať v aktívnej databáze (databázach) spoločnosti. Okrem toho, aj keď sa rozhodnete odhlásiť alebo inak zmeniť nastavenia svojho používateľského účtu, spoločnosť si vyhradzuje právo vás kontaktovať, pokiaľ ide o váš účet a vaše používanie tejto webovej stránky.

V. Osobitné akcie a nákupy; Predkladanie obsahu, ktorý sa má zverejniť

Ak sa chcete zúčastniť niektorých služieb, ako sú stávky, súťaže a prieskumy („špeciálne akcie“) alebo online nákupy („nákupy“), budete musieť poskytnúť osobne identifikovateľné informácie, ako je meno, poštová adresa, e-mailová adresa , telefónne číslo a dátum narodenia. Vaše informácie môžu byť zhromažďované SPOLOČNOSŤOU alebo treťou stranou, ako napríklad spolusponzorom alebo dodávateľom, ktorý sa zúčastňuje alebo poskytuje služby v súvislosti so špeciálnou akciou, alebo partnerom elektronického obchodu v prípade nákupu. Ak na jednej z našich stránok alebo prostredníctvom našich Služieb uskutočníte kúpu alebo zadáte lotériu alebo inú špeciálnu akciu, spoločnosť FIRMA bude zhromažďovať vaše osobné identifikačné údaje a vy sa predpokladá, že súhlasíte s tým, že poskytneme vaše informácie tretím stranám, ktoré poskytujú určité služby, napr. ako spracovanie transakcií kreditnou kartou, zákaznícky servis, propagácia alebo správa stávok, plnenie objednávok a / alebo výplatu ceny. (Ako je podrobnejšie opísané nižšie v časti „Použitie, zverejňovanie a zdieľanie informácií - Osobne identifikovateľné informácie“, týmto tretím stranám sa zakazuje používať tieto informácie na vlastné marketingové účely a / alebo na zdieľanie, predaj alebo inú distribúciu akýchkoľvek osobných údajov. našich zákazníkov, pokiaľ sa rozhodnete pre takéto dodatočné použitia a / alebo zverejnenie tretími stranami podľa ich príslušných zásad ochrany osobných údajov.).

Vstupom do stávok alebo inej špeciálnej akcie súhlasíte aj s oficiálnymi pravidlami, ktorými sa riadia tieto stávky alebo iné špeciálne akcie, ktoré môžu obsahovať špecifické požiadavky vás, okrem prípadov, keď to zakazuje zákon, ktorý umožňuje sponzorom propagácia používať vaše meno, hlas alebo podobnosť v reklame alebo marketingu spojenom s propagáciou. Ak si kúpite alebo zadáte propagačnú akciu (ako napríklad lotérie), v ktorej sa spoločnosť FIRMA zúčastňuje na webovej stránke tretej strany (alebo prostredníctvom iného prostriedku alebo média), informácie od tretej strany budeme zhromažďovať iba v prípade, ak sa prihlásite dostávať od nás ďalšiu komunikáciu, alebo sme povinní plniť niektoré funkcie vo vzťahu k vašej činnosti (napr. poslať objednávku alebo doručiť cenu). Ak odovzdáte na webovú stránku komentár, fotografiu alebo iný obsah, ktorý sa má publikovať, online alebo offline (vrátane on-air, na DVD alebo inom formáte), môžeme zverejniť vaše meno alebo iné osobne identifikovateľné informácie v súvislosti s publikovaním a týmto sa považujete za to, že nám dávate povolenie na takéto konanie.

VI. Informácie zozbierané inými prostriedkami alebo médiami

V niektorých situáciách môžeme tiež zhromažďovať osobné údaje a ďalšie informácie o vás prostredníctvom iných prostriedkov, priamo alebo nepriamo. Ak napríklad pristupujete k akémukoľvek obsahu SPOLOČNOSTI, alebo zakúpite takýto obsah prostredníctvom svojho bezdrôtového operátora alebo prostredníctvom inej tretej strany, spoločnosť môže zhromažďovať informácie priamo od vás alebo prostredníctvom tretej strany. Podobne, ak používate náš softvér alebo poskytujete informácie iným spoločnostiam, ktoré zdieľajú informácie o svojich zákazníkoch, môžeme o vás zhromažďovať ďalšie informácie. V každom z týchto prípadov bude spoločnosť uplatňovať túto politiku na všetky osobné údaje.

VII. Informácie o iných ľuďoch

Niektoré webové stránky a služby spoločnosti COMPANY vás môžu požiadať, aby ste odoslali osobné údaje o iných ľuďoch. Ak nám poskytnete osobne identifikovateľné informácie o priateľovi, alebo váš priateľ poskytne osobné údaje o vás, aby ste mohli poslať e-mailom funkciu z webovej stránky, e-mailové adresy, ktoré nám alebo vášmu priateľovi poskytnete pre tieto aktivity, sa nepoužijú posielať vám alebo vášmu priateľovi inú e-mailovú komunikáciu, pokiaľ nie je uvedená v čase poskytnutia informácií. Záznam o tejto transakcii bude zachovaný tak, ako je to povolené a / alebo vyžadované zákonom.

VIII. Služby zákazníkom

Niektoré služby môžu poskytovať podporu a technickú pomoc prostredníctvom centier zákazníckych služieb prostredníctvom telefónu, online chatu alebo e-mailu. Vždy, keď komunikujete so zákazníckym servisom, robíte tak s vedomím, že prevádzkovateľ si môže prezerať a meniť informácie vo vašom používateľskom účte, aby poskytol potrebnú pomoc.

IX. Osobne identifikovateľné informácie, ktoré zhromažďujeme

V rámci procesu registrácie niektorých Služieb môžete byť požiadaní o poskytnutie informácií, ktoré vás osobne neidentifikujú. Môžete byť napríklad požiadaný, aby ste poskytli informácie týkajúce sa vašich osobných preferencií, nákupných zvyklostí a podobne. Tieto informácie sú vo všeobecnosti nepovinné, ale môžu byť zahrnuté v profile vášho používateľského účtu. SPOLOČNOSŤ požaduje tieto informácie, aby vás lepšie pochopila a aby vám tiež poskytla nové služby, programy alebo ponuky, ktoré by vás mohli zaujímať. V mnohých prípadoch SPOLOČNOSŤ automaticky zhromažďuje určité neidentifikovateľné informácie o vašom používaní svojich stránok a Služieb.

SPOLOČNOSŤ môže zhromažďovať, okrem iného, ​​informácie o type internetového prehliadača alebo počítačovom operačnom systéme, ktorý používate, o názve domény vášho poskytovateľa internetových služieb, o Vašom „kliknutí“ cez stránky SPOLOČNOSTI alebo „prekliknutí“ z e-mailu. -mail, webová stránka alebo reklama, ktorá bola prepojená s webovou stránkou spoločnosti COMPANY alebo z nej, keď ste navštívili, a vašu IP adresu. Za týmto účelom môže spoločnosť používať cookies a iné technológie (pozri nižšie). Ak používate naše bezdrôtové služby, môžeme tiež automaticky zhromažďovať informácie, ako napríklad typ bezdrôtového zariadenia, ktoré používate, vaše mobilné identifikačné číslo (pridelené telekomunikačným operátorom) a telekomunikačného operátora. Vaše používanie našich Webových stránok a Služieb a informácií poskytovaných prostredníctvom týchto technológií bude anonymné, pokiaľ nám neposkytnete osobné údaje alebo ste takéto informácie v minulosti neposkytli.

X. Súbory cookie a súvisiace technológie

Stránky tejto webovej stránky alebo e-mailové správy môžu obsahovať cookies, webové majáky (známe aj ako jasné gif) alebo podobné technológie, ktoré sú k dispozícii. Cookies sú informačné súbory, ktoré táto webová stránka môže umiestniť do vášho počítača, aby poskytovala rozšírenú funkcionalitu. SPOLOČNOSŤ môže používať cookies na viacero účelov, ako je napríklad sledovanie spôsobov používania na webovej stránke, meranie účinnosti reklamy, obmedzenie viacerých odpovedí a registrácií, uľahčenie vašej navigácie na webovej stránke a ako súčasť procesu overovania alebo skríningu. Väčšina prehliadačov je pôvodne nastavená na prijímanie súborov cookie. Väčšina prehliadačov vám umožní vymazať súbory cookie z pevného disku počítača, blokovať prijímanie súborov cookie alebo prijímať upozornenia pred uložením súboru cookie. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spravovať súbory cookie a prípadne obnoviť prehliadač tak, aby ste odmietli všetky súbory cookie, alebo aby ste uviedli, kedy sa súbor cookie odosiela, mali by ste sa oboznámiť s pokynmi prehľadávača, obrazovkou „Pomocník“ alebo podobným prostriedkom. vo vašom prehliadači. Je však možné, že niektoré časti tejto webovej stránky nebudú správne fungovať, ak zakážete súbory cookie a nebudete môcť využívať niektoré funkcie tejto webovej stránky. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vypnutia cookies, mali by ste sa poradiť s poskytovateľom / výrobcom vášho prehliadača.

Webové stránky SPOLOČNOSTI môžu obsahovať reklamy pre tretie strany a ich produkty a tieto reklamy tretích strán môžu obsahovať cookie alebo webový maják, ktorý obsluhuje tretia strana.

SPOLOČNOSŤ nekontroluje súbory cookie v reklamách tretích strán a návštevníkom sa odporúča, aby skontrolovali zásady ochrany osobných údajov inzerentov a / alebo reklamných služieb, aby sa dozvedeli o ich používaní súborov cookie a ďalších technológií.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti nepokrývajú používanie informácií, ktoré od vás získavajú reklamné servery tretích strán. Tieto spoločnosti môžu používať informácie (okrem vášho mena, adresy, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytovať reklamy na tejto stránke a na iných stránkach o tovare a službách, ktoré by mohli byť zaujímavé pre vás. vy. Webový maják je malý grafický obrázok, ktorý umožňuje strane, ktorá nastavila webový maják, monitorovať a zhromažďovať určité informácie o prehliadači webovej stránky, webovom dokumente alebo e-mailovej správe, napríklad o type prehliadača, ktorý požaduje web. beacon, IP adresa počítača, na ktorý je webový maják odoslaný, a čas, kedy bol webový maják zobrazený. Webové majáky môžu byť pre používateľa veľmi malé a neviditeľné, ale vo všeobecnosti akýkoľvek elektronický obraz zobrazený ako súčasť webovej stránky alebo e-mailu, vrátane obsahu na báze HTML, môže fungovať ako webový maják. SPOLOČNOSŤ môže používať web beacons na počítanie návštevníkov webových stránok na Webstránke alebo na monitorovanie toho, ako naši užívatelia prechádzajú na Webovú stránku, a SPOLOČNOSŤ môže zahrnúť web beacons do e-mailových správ s cieľom spočítať, koľko správ sa skutočne otvorilo, alebo postúpené.

XI. Osobitné upozornenie týkajúce sa detí pod 13

SPOLOČNOSŤ uznáva citlivosť osobne identifikovateľných informácií týkajúcich sa detí mladších ako 13, a preto poskytuje toto osobitné upozornenie. SPOLOČNOSŤ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa detí vrátane zákona o ochrane súkromia detí online („COPPA“). S výnimkou obmedzených okolností povolených COPPA, SPOLOČNOSŤ nebude vedome zhromažďovať, uchovávať alebo poskytovať žiadne osobné údaje od dieťaťa v rámci spoločnosti 13 bez predchádzajúceho súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu tohto dieťaťa. Ak ste rodič alebo opatrovník, ktorý zistil, že vaše dieťa mladšie ako 13 predložilo svoje osobné identifikačné údaje bez vášho súhlasu alebo súhlasu, SPOLOČNOSŤ vynaloží primerané úsilie na odstránenie informácií zo svojho aktívneho zoznamu na vašu žiadosť. Ak chcete požiadať o odstránenie informácií vášho dieťaťa, pošlite e-mail na podporu [at]flatpyramid.com a nezabudnite uviesť vo svojej správe rovnaké meno používateľa a heslo a / alebo e-mailovú adresu, ktorú vaše dieťa odovzdalo. SPOLOČNOSŤ povzbudzuje rodičov a opatrovníkov, aby trávili čas online so svojimi deťmi, aby sa oboznámili s typmi obsahu dostupnými na webových stránkach SPOLOČNOSTI a na internete všeobecne.

XII. Použitie, zverejňovanie a zdieľanie informácií

a. Osobne neidentifikovateľné informácie

SPOLOČNOSŤ môže čas od času použiť a zdieľať s tretími stranami súhrnné neidentifikovateľné informácie o užívateľovi na zobrazenie všeobecných demografických informácií a preferenčných informácií medzi používateľmi webových stránok SPOLOČNOSTI. Keď navštívite alebo stiahnete informácie z tejto webovej stránky, môžu naše webové servery automaticky zhromažďovať informácie o použití webovej stránky. Informácie o používaní webových stránok sú neosobne identifikujúce informácie, ktoré popisujú, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Môže zahŕňať počet a frekvenciu návštevníkov každej webovej stránky a dĺžku ich pobytu, typ prehliadača, údaje sprostredkovateľa, ktoré identifikujú navštívenú webovú stránku pred a po návšteve webových stránok, a adresy IP (ďalšie informácie o adrese IP nájdete nižšie. adresy). SPOLOČNOSŤ môže používať adresy IP na rôzne účely, napríklad na správu systému, na všeobecné určenie umiestnenia servera vášho počítača, na hlásenie súhrnných informácií našim obchodným partnerom alebo na auditovanie používania webových stránok. Môžeme tiež určiť vaše rozlíšenie obrazovky a dostupnú technológiu, aby sme vám mohli poskytnúť najvhodnejšiu verziu webovej stránky, e-mailu alebo podobnej služby.

b. Osobne identifikovateľné informácie

SPOLOČNOSŤ používa informácie o vás na poskytovanie Služieb, o ktoré žiadate, aby ste vás informovali o zmenách, ktoré majú vplyv na naše Služby alebo váš účet, aby vás informovali o ďalších Službách alebo ponukách, v ktorých by vás mohli zaujímať, a aby sme zlepšili a vylepšili naše stránky a Služby. , Ak poskytnete SPOLOČNOSTI osobné údaje, podnikneme všetky primerané a vhodné kroky na ich ochranu pred neoprávneným zverejnením. Ak sa rozhodnete pre prijímanie e-mailov od nás, môžete sa kedykoľvek rozhodnúť odhlásiť budúce marketingové správy podľa pokynov v každej správe na „odhlásiť sa“. Ak sa však rozhodnete odhlásiť sa z marketingových správ, vyhradzujeme si právo kontaktovať vás, pokiaľ ide o stav vášho účtu, technickú podporu, informácie o produkte, zmeny podmienok účtu a všetky ďalšie záležitosti, ktoré by mohli ovplyvniť naše služby pre vás a / alebo akékoľvek produkty, ktoré ste si zakúpili u nás alebo zaregistrovali u nás.

Ako je uvedené v Podmienkach, budete mať za to, že ste súhlasili s prezradením a použitím následným vlastníkom alebo prevádzkovateľom Webovej stránky alebo Služby SPOLOČNOSTI o akýchkoľvek informáciách o vás obsiahnutých v príslušnej databáze SPOLOČNOSTI, ak SPOLOČNOSŤ alebo jedna z jej spoločností priraďuje svoje práva a povinnosti týkajúce sa akýchkoľvek vašich informácií v čase zlúčenia, akvizície alebo predaja všetkých alebo v podstate všetkých majetkov spoločnosti alebo spoločnosti, ktoré sa vzťahujú na príslušnú lokalitu alebo službu, nasledujúcemu vlastníkovi alebo spoločnosti. operátor. V prípade takejto fúzie, akvizície alebo predaja, vaše ďalšie používanie webovej stránky alebo akejkoľvek súvisiacej služby znamená, že súhlasíte s tým, že budete viazaní Zmluvnými podmienkami, zásadami ochrany osobných údajov v Kalifornii a zásadami ochrany osobných údajov následného vlastníka alebo prevádzkovateľa webových stránok alebo služby. , SPOLOČNOSŤ a jej spoločnosti môžu spolupracovať, aby poskytli časti webových stránok SPOLOČNOSTI a niektoré Služby (napr. Na splnenie cien získaných v stávkach, alebo na poskytnutie inej podpory pre Službu). Tieto spoločnosti budú spracúvať vaše osobné údaje v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Ako je uvedené vyššie v časti „Osobne identifikovateľné informácie, ktoré zhromažďujeme - špeciálne akcie a nákupy; Predkladanie obsahu, ktorý sa má zverejniť“, SPOLOČNOSŤ môže tiež spolupracovať s tretími stranami na poskytovaní niektorých Služieb na našich Webových stránkach. V súvislosti s týmito službami sa predpokladá, že súhlasíte s tým, aby sme sa s nami podelili o vaše informácie s tretími stranami, ktoré poskytujú služby, ako je spracovanie transakcií kreditnou kartou, zákaznícky servis, administrácia propagácie, plnenie objednávok a / alebo doručenie výhier, podľa potreby. Tretím stranám, ktoré poskytujú alebo sa podieľajú na poskytovaní Služieb na webových stránkach SPOLOČNOSTI, je zakázané používať osobné identifikačné údaje našich zákazníkov na marketingové účely a / alebo na zdieľanie, predaj alebo iné používanie takýchto informácií, pokiaľ sa rozhodnete pre marketing, zdieľanie alebo iné použitia tretími stranami.

Ak nechcete, aby vaše informácie boli použité na marketing (alebo na iné účely, ktoré nesúvisia s poskytovaním služieb SPOLOČNOSTI) treťou stranou, ktorá sa zúčastňuje na službe na niektorej z našich stránok, túto možnosť nepovoliť tretia strana. keď sa zaregistrujete, aby ste sa mohli zúčastniť služby. Upozorňujeme, že vždy, keď sa rozhodnete pre budúcu komunikáciu od tretej strany, vaše informácie budú podliehať zásadám ochrany osobných údajov tretej strany. Ak sa neskôr rozhodnete, že nechcete, aby tretia strana používala vaše informácie, budete sa musieť obrátiť priamo na tretiu stranu, pretože nemáme kontrolu nad tým, ako tretie strany používajú informácie. Vždy by ste mali skontrolovať zásady ochrany osobných údajov ktorejkoľvek strany, ktorá zhromažďuje vaše informácie, aby ste zistili, ako bude táto entita spracúvať vaše informácie.

SPOLOČNOSŤ nebude zdieľať, predávať, prenajímať ani zverejňovať žiadne osobne identifikovateľné informácie, ktoré sme zhromaždili, okrem prípadov uvedených v tomto dokumente, alebo v nasledujúcich prípadoch; 1), kde dodávame spoločnostiam, s ktorými máme asociácie, s vašimi informáciami, aby sme vám mohli ponúknuť služby, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať a ktorí vás potom môžu kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom priamej pošty (pokiaľ ste sa neodhlásili z ich marketingových programov podľa postupy, ktoré stanovili - pozri naše Kalifornské práva na ochranu osobných údajov pre viac informácií); 2), kde sa vyžaduje zákon, právny proces alebo súdny príkaz zverejniť; 3), ak je zverejnenie potrebné na identifikáciu, kontaktovanie alebo podanie súdnej žaloby proti osobe, ktorá môže spôsobiť alebo spôsobiť škodu alebo zasahovanie do práv alebo majetku SPOLOČNOSTI, iných používateľov webových stránok SPOLOČNOSTI, alebo kohokoľvek iného; alebo 4) odpovedať na dopyt, žiadosť alebo sťažnosť, ktorú ste vykonali. SPOLOČNOSŤ môže tiež používať adresy IP, ktoré zhromažďuje v spolupráci s poskytovateľmi internetových služieb, aby identifikovala používateľov, ak to považujeme za potrebné dodržiavať zákon, presadzovať dodržiavanie týchto zásad ochrany osobných údajov alebo našich Zmluvných podmienok, alebo chrániť naše stránky, zákazníkov alebo zákazníkov. iní.

CALIFORNIA PRÁVA SÚKROMIA

Ak ste rezidentom Kalifornie a našim zákazníkom, Cal. Civ. Kód § Spoločnosť 1798.83 vám umožňuje požiadať o určité informácie o našom zverejnení osobných údajov tretím stranám na účely ich priameho marketingu. Ak chcete požiadať o tieto informácie, pošlite e-mail na podporu [at]flatpyramid. Com.

XIII. Náš záväzok voči bezpečnosti dát

Kým SPOLOČNOSŤ prijíma primerané a vhodné opatrenia na ochranu vašich osobných informácií pred neoprávneným zverejnením a na zabránenie možného narušenia bezpečnosti na našich webových stránkach, službách a databázach zákazníkov, na žiadnej webovej stránke, internetovom prenose, počítačovom systéme alebo bezdrôtovom spojení je úplne bezpečné. Preto spoločnosť nemôže zaručiť, že nedôjde k neautorizovanému prístupu, hackingu, strate dát alebo iným porušeniam. Vaše používanie webových stránok a služieb spoločnosti je na vaše vlastné riziko. SPOLOČNOSŤ vás vyzýva, aby ste podnikli kroky na ochranu vašich informácií zapamätaním si hesla alebo ich uchovaním na bezpečnom mieste (oddelene od informácií o účte), odhlásením z vášho používateľského účtu a zatvorením webového prehliadača. Vždy, keď poskytnete SPOLOČNOSTI citlivé alebo dôverné informácie (napríklad čísla kreditných kariet pre nákupy), spoločnosť podnikne komerčne primerané kroky na ochranu informácií vytvorením bezpečného spojenia s vaším webovým prehliadačom. SPOLOČNOSŤ využíva na ochranu prenosu platobných informácií na stránke bezpečnostnú technológiu, tzv. Ak nie je uvedené inak alebo na Webovej stránke, kde uskutočňujete Nákup, čísla kreditných kariet sa používajú len na spracovanie platieb a nie sú uchovávané na marketingové účely.

XIV. Hypertextové odkazy na az iných stránok

Webové stránky SPOLOČNOSTI môžu rámovať a / alebo obsahovať odkazy na webové stránky, ktoré nie sú COMPANY, alebo reklamy na ne. Iné stránky môžu tiež odkazovať, propagovať alebo odkazovať na webové stránky spoločnosti. SPOLOČNOSŤ neschvaľuje ani nesponzoruje iné webové stránky, nezodpovedá za zásady ochrany osobných údajov alebo za obsah stránok mimo spoločnosti, výslovne sa zrieka akýchkoľvek vyhlásení alebo tvrdení na týchto webových stránkach a popiera a odmieta akúkoľvek zodpovednosť súvisiacu s vaším používaním a obsahu na takýchto iných stránkach a reklamách.

XV. Súhlas so spracovaním v Spojených štátoch

Poskytnutím akýchkoľvek osobných informácií spoločnosti FIRMA, všetci používatelia vrátane používateľov v členských štátoch Európskej únie, bez obmedzenia, plne porozumia a jednoznačne súhlasia s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním týchto informácií v rámci Spojené štáty americké.

XVI. Kontaktujte nás Pokiaľ ide o súkromie

SPOLOČNOSŤ sa venuje ochrane vašich osobných údajov a víta pripomienky a otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov. Vaše otázky alebo pripomienky môžete poslať e-mailom na adresu: support [at]flatpyramidUpozorňujeme, že informácie poskytnuté na webovú stránku prostredníctvom „kontaktujte nás“, „pomoc“ alebo inú podobnú e-mailovú adresu alebo formulár nemusia nevyhnutne dostať odpoveď. Informácie poskytnuté na tieto e-mailové adresy alebo formuláre na marketingové účely, ktoré nesúvisia s vašou žiadosťou, nebudeme používať.

XVII. Oznámenie zmien

SPOLOČNOSŤ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť túto Zásadu ochrany osobných údajov a jej zmluvné podmienky. V prípade akejkoľvek podstatnej zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov nahradíme odkaz „Zásady ochrany osobných údajov“ na domovskej stránke našich stránok odkazom „Aktualizované zásady ochrany osobných údajov“ po dobu najmenej 30 dní. Všetky zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov a / alebo Zmluvných podmienok budú účinné, keď budú zverejnené, a vaše ďalšie používanie webových stránok alebo Služieb SPOLOČNOSTI po odoslaní bude znamenať prijatie týchto zmien a súhlas s nimi.

XVII. Súlad s GDPR

a. úvod

Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov („GDPR“) vstúpilo do platnosti v celej Európskej únii na 25th May 2018 a prináša so sebou najvýznamnejšie zmeny práva na ochranu údajov za dve desaťročia. Na základe ochrany súkromia už od štádia návrhu a pri zohľadnení prístupu založeného na riziku bol GDPR navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky digitálneho veku. 21st Century so sebou prináša širšie využívanie technológií, nové definície toho, čo predstavuje osobné údaje, a obrovský nárast cezhraničného spracovania. Cieľom nového nariadenia je zjednotiť právne predpisy o ochrane údajov a ich spracovanie v celej EÚ; poskytovanie silnejších a konzistentnejších práv jednotlivcom na prístup a kontrolu ich osobných informácií.

b. Náš záväzok

SPOLOČNOSŤ je odhodlaná zabezpečiť bezpečnosť a ochranu osobných údajov, ktoré spracovávame, a poskytovať konzistentný a konzistentný prístup k ochrane údajov. Vždy sme mali k dispozícii silný a účinný program ochrany údajov, ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi a dodržiava zásady ochrany údajov. Uznali sme však svoje povinnosti pri aktualizácii a rozširovaní tohto programu tak, aby spĺňali požiadavky Zákona o ochrane súkromia (GDPR) a zákonov USA o ochrane súkromia. SPOLOČNOSŤ sa zameriava na ochranu osobných informácií v rámci našich právomocí a na nepretržitý rozvoj režimu ochrany údajov, ktorý je účinný, vhodný na daný účel a preukazuje pochopenie a uznanie nových nariadení. V tomto vyhlásení sme zhrnuli našu prípravu, zmeny a súlad s požiadavkami na HDP, ktoré zahŕňajú vývoj a implementáciu nových úloh, politík, postupov, kontrol a opatrení na ochranu údajov s cieľom zabezpečiť maximálny a trvalý súlad.

c. Ako sme sa pripravili na GDPR

SPOLOČNOSŤ už má v našej organizácii konzistentnú úroveň ochrany a zabezpečenia údajov, avšak naším cieľom je byť do 25. mája 2018 v úplnom súlade s GDPR. Naša príprava zahŕňa: -

 • Informačný audit - vykonanie celofiremného informačného auditu s cieľom zistiť a posúdiť, aké osobné informácie máme, odkiaľ pochádzajú, ako a prečo sú spracované a či a komu sú zverejnené.
 • Pravidlá a postupy - revízia politík a postupov ochrany údajov s cieľom splniť požiadavky a normy nariadenia GDPR a všetkých príslušných zákonov o ochrane údajov, vrátane: -
  • Ochrana dát - Náš hlavný politický a procedurálny dokument na ochranu údajov bol prepracovaný tak, aby spĺňal štandardy a požiadavky GDPR. Zaviedli sa opatrenia týkajúce sa zodpovednosti a riadenia, aby sa zabezpečilo, že chápeme a primerane rozširujeme a dokazujeme naše povinnosti a zodpovednosti; so zameraním na ochranu súkromia už od štádia návrhu a práva jednotlivcov.
  • Uchovávanie a mazanie údajov - aktualizovali sme naše zásady uchovávania údajov a harmonogram, aby sme zabezpečili, že spĺňame zásady „minimalizácie údajov“ a „obmedzenia ukladania údajov“ a že osobné údaje sú uchovávané, archivované a zničené v súlade s pravidlami a eticky. Máme zavedené postupy výmazu, aby sme splnili novú povinnosť „Právo na vymazanie“ a uvedomujeme si, kedy sa uplatňujú tieto práva a práva dotknutej osoby; spolu s akýmikoľvek výnimkami, časovými rámcami reakcie a povinnosťami oznamovania.
  • Porušenie údajov - naše postupy týkajúce sa porušenia pravidiel zabezpečujú, že máme zavedené ochranné opatrenia a opatrenia na identifikáciu, posúdenie, vyšetrenie a nahlásenie porušenia ochrany osobných údajov v čo najkratšom možnom čase. Naše postupy sú robustné a boli distribuované všetkým zamestnancom, čím sa oboznámili s riadkami a krokmi, ktoré treba dodržiavať.
  • Medzinárodné prenosy údajov a údaje tretích strán - kde spoločnosť FIRMA uchováva alebo prenáša osobné údaje mimo EÚ, máme zavedené spoľahlivé postupy a opatrenia na zabezpečenie, šifrovanie a zachovanie integrity údajov. Naše postupy zahŕňajú priebežné preskúmanie krajín s dostatočnými rozhodnutiami o primeranosti, ako aj ustanovenia pre záväzné podnikové pravidlá; štandardné ustanovenia o ochrane údajov alebo schválené kódexy správania pre tieto krajiny bez. Vykonávame prísne hĺbkové previerky u všetkých príjemcov osobných údajov s cieľom posúdiť a overiť, či majú zavedené primerané záruky na ochranu informácií, zabezpečiť vymáhateľné práva dotknutej osoby a v prípade potreby mať k dispozícii účinné opravné prostriedky pre dotknuté osoby.
  • Žiadosť o prístup k subjektu (SAR) - revidovali sme naše postupy SAR, aby sme prispôsobili revidovaný časový rámec 30-dní na poskytovanie požadovaných informácií a na bezplatné poskytovanie tohto ustanovenia. Naše nové postupy podrobne opisujú, ako overiť dotknutú osobu, aké kroky podniknúť na spracovanie žiadosti o prístup, aké výnimky sa uplatňujú a sadu šablón odpovedí, aby sa zabezpečilo, že komunikácia s dotknutými osobami bude v súlade, konzistentná a primeraná.
 • Právny základ pre spracovanie - preverujeme všetky činnosti spracovania, aby sme určili právny základ pre spracovanie, a zaistíme, aby bol každý základ vhodný pre činnosť, ktorej sa týka. Pokiaľ je to možné, vedieme aj záznamy o našich spracovateľských činnostiach, pričom zabezpečujeme, aby boli splnené naše povinnosti podľa článku 30 GDPR a prílohy 1 zákona o ochrane údajov.
 • Zásady ochrany osobných údajov - zrevidovali sme naše Oznámenia o ochrane osobných údajov tak, aby boli v súlade s GDPR, aby sme zabezpečili, že všetci jednotlivci, ktorých osobné údaje spracúvame, boli informovaní o tom, prečo ich potrebujeme, ako sa používajú, aké sú ich práva, komu sa informácie poskytujú a aké sú ochranné opatrenia na ochranu ich informácií.
 • Získanie súhlasu - revidovali sme naše mechanizmy súhlasu so získavaním osobných údajov, aby sme zaistili, že jednotlivci pochopia, čo poskytujú, prečo a ako to používame, a poskytneme jasné a definované spôsoby, ako súhlasiť so spracovaním ich informácií. Vyvinuli sme prísne procesy na zaznamenávanie súhlasu, ktoré zaisťujú, že dokážeme potvrdenie súhlasu s prihlásením spolu s údajmi o čase a dátume; a ľahko viditeľný a prístupný spôsob, ako kedykoľvek odvolať súhlas.
 • Priamy marketing - zrevidovali sme znenie a procesy priameho marketingu vrátane jasných mechanizmov prihlásenia na odber marketingu; jasné oznámenie a spôsob odhlásenia a poskytovania funkcií na zrušenie prihlásenia na všetkých nasledujúcich marketingových materiáloch.
 • Posúdenie vplyvu na ochranu údajov (DPIA) - keď spracúvame osobné údaje, ktoré sú považované za vysoké riziko, zahŕňa spracovanie vo veľkom rozsahu alebo obsahuje údaje o špeciálnych kategóriách / odsúdeniach za trestné činy; sme vyvinuli prísne postupy a šablóny hodnotenia pre vykonávanie hodnotení vplyvu, ktoré sú plne v súlade s požiadavkami GDPR článku 35. Implementovali sme dokumentačné procesy, ktoré zaznamenávajú každé hodnotenie, umožňujú nám hodnotiť riziko, ktoré predstavuje procesná činnosť, a implementovať zmierňujúce opatrenia na zníženie rizika, ktoré predstavuje dotknutá osoba (-y).
 • Zmluvy o procesore - ak využívame akúkoľvek tretiu stranu na spracovanie osobných informácií v našom mene (napr. Mzdy, prijímanie zamestnancov, hosťovanie atď.), Vypracovali sme v súlade s dohodami o spracovateľoch a postupmi náležitej starostlivosti, aby sme ich (ako aj my) spĺňali a chápali ich / naše povinnosti týkajúce sa HDP. Tieto opatrenia zahŕňajú počiatočné a priebežné previerky poskytovaných služieb, nevyhnutnosť spracovateľskej činnosti, zavedené technické a organizačné opatrenia a súlad s nariadením o DPH.
 • Údaje o špeciálnych kategóriách- keď získavame a spracúvame akékoľvek informácie o osobitných kategóriách, robíme to v úplnom súlade s požiadavkami článku 9 a pre všetky tieto údaje máme šifrovanie a ochranu na vysokej úrovni. Údaje osobitnej kategórie sa spracúvajú iba tam, kde je to potrebné, a spracúvajú sa iba tam, kde sme najskôr identifikovali príslušnú bázu podľa článku 9 ods. 2 alebo podmienku prílohy 1 zákona o ochrane údajov. Pokiaľ sa pri spracovaní spoliehame na súhlas, je to výslovné a overuje sa to podpisom, pričom právo na zmenu alebo odstránenie súhlasu je zreteľne označené.

c. Práva dotknutých osôb

Okrem vyššie uvedených zásad a postupov, ktoré zabezpečujú, aby jednotlivci mohli vymáhať svoje práva na ochranu údajov, poskytujeme prostredníctvom našej webovej stránky ľahko prístupné informácie o práve jednotlivca na prístup k osobným informáciám, ktoré o nich SPOLOČNOSŤ spracúva, a požadovať informácie o:

 • Aké osobné údaje o nich máme
 • Účely spracovania
 • Príslušné kategórie osobných údajov
 • Príjemcovia, ktorým boli osobné údaje poskytnuté, budú zverejnené
 • Ako dlho plánujeme uchovávať vaše osobné údaje
 • Ak by sme nezhromažďovali údaje priamo z nich, informácie o zdroji
 • Právo na opravu alebo doplnenie neúplných alebo nepresných údajov o nich, ako aj o postup na ich vyžiadanie
 • Právo požadovať vymazanie osobných údajov (v prípade potreby) alebo obmedziť spracovanie v súlade so zákonmi o ochrane údajov, ako aj namietať proti akémukoľvek priamemu marketingu od nás a byť informovaní o akomkoľvek automatizovanom rozhodovaní, ktoré používame
 • Právo podať sťažnosť alebo požiadať o súdny prostriedok nápravy a na koho sa v takýchto prípadoch obrátiť

d. Informačná bezpečnosť a technické a organizačné opatrenia

SPOLOČNOSŤ berie súkromie a bezpečnosť jednotlivcov a ich osobných informácií veľmi vážne a prijíma všetky primerané opatrenia a opatrenia na ochranu a zabezpečenie osobných údajov, ktoré spracúvame. Máme zavedené rozsiahle zásady a postupy na ochranu informácií, ktoré chránia osobné údaje pred neoprávneným prístupom, pozmenením, zverejnením alebo zničením a majú niekoľko úrovní bezpečnostných opatrení, vrátane: šifrovanej komunikácie pomocou vrstvy SSL (Secure socket layer), kontroly prístupu používateľov, vynútenej politiky hesiel , šifrovanie hesiel, pseudonymizácia, obmedzený prístup k informáciám, autentifikácia atď.

e. Úlohy a zamestnanci GDPR

SPOLOČNOSŤ určila úradníka pre ochranu údajov (DPO) a vymenovala tím na ochranu osobných údajov na vypracovanie a implementáciu nášho plánu na dosiahnutie súladu s novým nariadením o ochrane údajov. Tím je zodpovedný za podporu povedomia o GDPR v celej organizácii, posudzuje pripravenosť nášho GDPR, identifikuje všetky medzery a implementuje nové politiky, postupy a opatrenia. SPOLOČNOSŤ chápe, že nepretržité povedomie a porozumenie zamestnancov je životne dôležité pre trvalé dodržiavanie zákona o DPH a zapája našich zamestnancov do našich prípravných plánov. Realizovali sme vzdelávací program zameraný na zamestnancov, ktorý bude poskytovaný všetkým zamestnancom pred májom 25th, 2018, a bude súčasťou nášho školiaceho programu pre študentov a študentov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našej prípravy na GDPR, obráťte sa na nášho úradníka pre ochranu údajov (DPO).