Uvoľňujem autorské práva na môj výrobok po tom, čo bol predaný?

Uvoľňujem autorské práva na môj výrobok po tom, čo bol predaný?

žiadny, Vaše autorské práva si ponechávate, pokiaľ nie je uvedené inak. Čo vlastne predávate je nevýhradná, neprenosná licencia poskytnutý Zákazníkovi, ktorý si kúpi váš produkt. Pozrite si prosím Licencia koncového používateľa a dohoda o členstve pre viac informácií.