Ako bude Flat Pyramid Monitorovať obsah na webe?

Ako bude Flat Pyramid Monitorovať obsah na webe?

Flat Pyramid používa rôzne mechanizmy na to, aby distribúcia nezákonného alebo obscénneho obsahu bola takmer nemožná.

Produkty, ktoré porušujú naše pravidlá, budú okamžite odstránené a členovia, ktorí produkty uverejnia, budú zakázaní. Členovia sú tiež vyzývaní, aby označili obsah, o ktorom sa domnievajú, že je v rozpore s autorskými právami a / alebo obscénnymi.

Zapamätajte si toto: Distribúcia materiálu chráneného autorskými právami je veľmi nákladným zločinom.