Scény 3D Modely

Ukázať 1-24 výsledkov 5466

Architektúra je veda aj umenie stavby. Je to rovnako ako systém budov a scén, ktoré tvoria priestorové prostredie pre život a činnosť ľudí v súlade so zákonmi krásy. V súčasnej fáze ľudského vývoja je architektúra jedno a to isté (závody), ktoré je možné vyrábať, továrne, elektrárne atď.) A materiálne prostriedky ľudskej spoločnosti (civilná architektúra - obytné budovy, verejné budovy atď.) .

Funkčné, konštruktívne a estetické kvality architektúry a prínosy, sila a krása úzko súvisia. V projekčnom oddelení je estetika architektonických diel do značnej miery závislá. Budova musí byť silná, ale zároveň by mala byť robustná. Prebytočný materiál naopak vyvoláva dojem nadváhy. Zraková nedostatočnosť materiálu je spojená s nestabilitou, neistotou a vo väčšine prípadov spôsobuje negatívne emócie. Funkčné rozpoznávanie budovy v modelovaní 3D je určené jeho typom, v závislosti na tom, ktoré prostriedky na vytvorenie určitého umeleckého vzhľadu sú vybrané. Ten je vytvorený pomocou architektonickej kompozície. Nosným prostriedkom jeho základných prostriedkov je architektonika, mierka, proporcie a rytmické vzťahy, plast, textúra a farby. Modely 3D majú zvyčajne niekoľko špecifických funkcií a profesionálni umelci 3D ich sledujú krok za krokom.