Ostatné vojenské modely 3D

3D Modely » Vojenské modely 3D » Ostatné vojenské

Zobrazujú sa všetky výsledky 5

Ďalšie modely Vojenské 3D na Flatpyramid.

Vojenský je kolektívny koncept, ktorý sa chápe ako celý súbor prostriedkov ozbrojeného nátlaku, ktoré sú k dispozícii štátnym a iným subjektom medzinárodnej politiky na realizáciu ich zahraničných a domácich politických cieľov.

V širšom zmysle je vojenskou silou schopnosť subjektu medzinárodných vzťahov ovplyvňovať iné subjekty a medzinárodnú situáciu demonštrovaním ich vojenských schopností (nepriamo) alebo využitím arzenálu prostriedkov ozbrojeného násilia. Môže byť využitá na ochranu spoločnosti (ľudí, štátu atď.) A na presadzovanie jej politickej vôle vonku; vo forme priameho zapojenia a vo forme potenciálnej hrozby.

Vojenská sila spája ozbrojené sily, iné štátne orgány a vojenské organizácie vytvorené štátom alebo politickými stranami a sociálnymi hnutiami. Samotné hromadenie celého politického, ekonomického, technického, sociálneho a duchovného potenciálu krajiny predstavuje komplexne štruktúrovaný systém, v ktorom vojenské organizácie a štátne inštitúcie zohrávajú úlohu upevňovacích väzieb.

Ďalšie formáty súborov vojenských 3D modelov: 3ds max x lwo ma mb obj