Interiéry kozmickej lode 3D Modely

3D Modely » Vozidlá 3d Modely » Kozmické lode » Interiéry kozmickej lode

Neboli nájdené žiadne produkty zodpovedajúce vášmu výberu.

Interiéry kozmických lodí sú zvyčajne vybavené systémami podpory života a riadením letu a sú určené pre život, prácu alebo iné činnosti jedného alebo viacerých ľudí vo vesmíre.

V modernom pohľade na kozmickú loď nazvanú kozmická loď s posádkou a orbitálne stanice s posádkou.

Kozmické lode sú určené na doručenie jedného alebo viacerých ľudí do vesmíru, na vykonanie požadovaných úloh a bezpečné vrátenie posádky na Zem.

Interiéry orbitálnych staníc sú určené na dlhodobý pobyt na orbite ľudí s cieľom vykonávať výskum, technické a iné druhy práce.

Kozmickú loď s posádkou môže ovládať posádka, prevádzkovatelia stredísk pozemnej kontroly alebo automatizačné systémy. V súčasnosti sa spravidla používa kombinácia všetkých troch metód, aby sa maximalizovali výhody a odstránili nevýhody každej jednotlivej metódy.