Modely Launch Pad 3D

3D Modely » Vozidlá 3d Modely » Kozmické lode » Spúšťacia podložka

Zobrazujú sa všetky výsledky 5

3D modely Launch Pad pre kozmické lode.

Štartovací komplex je miestom, kde sa štartovacie vozidlo začína, ako aj zariadenia, ktoré dodávajú na štartovú plochu, kontrolu, dopĺňanie paliva, prípravu a spúšťanie kozmických vozidiel (nosných rakiet).

Nosná raketa na železničných alebo cestných prístupových trasách je dodávaná a inštalovaná vo vertikálnej polohe na odpaľovacej ploche (nástupná plošina), pod ktorou môže byť po zapnutí raketových pohonných systémov odvzdušňovací kanál s deflektorom plynu, ktorý vydrží teplota a tlak výfukových plynov počas štartu. Pre vertikálnu inštaláciu rakety sa portálové žeriavy alebo zdviháky zvyčajne používajú ako súčasť štartovacieho komplexu alebo raketového dopravného zariadenia.

Predletová údržba nosného vozidla sa môže vykonávať pomocou údržbovej veže, ktorá je inštalovaná v blízkosti štartovacieho vozidla na odpaľovacej ploche (pracovné plošiny údržbovej veže sú prepojené schodmi a / alebo výťahom) a poskytuje prístup k prakticky akémukoľvek uzlu nosného vozidla (lietadla), času štartu (krátko pred spustením), servisná veža sa spravidla odchyľuje (alebo je odstránená) od nosného vozidla.