Kolekcie priemyselných vozidiel 3D Models

3D Modely » Vozidlá 3d Modely » Priemyselné vozidlá » Kolekcie priemyselných vozidiel

Zobrazujú sa všetky výsledky 3

3D Modely zbierok priemyselných vozidiel na Flatpyramid.

Priemyselná doprava je kombináciou vozidiel, stavieb a ciest priemyselných podnikov určených na servis výrobných procesov, presunu surovín, polotovarov a hotových výrobkov na území obsluhovaného podniku. Priemyselná doprava vykonáva technologickú prepravu, tj pohyb pohonných hmôt a surovín na miestnych hraniciach podnikov (vnútorná technologická doprava) a dovoz (vývoz) tovarov do iných druhov dopravy (vonkajšia doprava). Priemyselná doprava zohráva vedúcu úlohu v práci podnikov železnej hutníctva, uhlia, chemie, stavebníctva, lesníctva, rafinácie dreva a ropy a ďalších priemyselných odvetví.

Priemyselná doprava slúži potrebám vášho podniku a patrí k nekomerčnej (rezortnej) oblasti, ktorá je súčasťou infraštruktúry podniku. Zabezpečuje prepravu v obchodoch a medzi nimi, zabezpečuje komunikačné obchody a sklady, ako aj komunikáciu s hlavnou dopravou pri vývoze-dovoze surovín a výrobkov.

Štruktúra priemyselnej dopravy zahŕňa všetky druhy dopravy, ktoré tvoria dopravný systém, ako aj špecifické druhy dopravy, ale hlavnou z nich sú železničná, cestná a potrubná doprava. Osobitnú úlohu zohrávajú osobitné spôsoby dopravy. Ide o nepretržitú dopravu - potrubia, dopravníky, káblové závesné a jednokoľajové komunikácie, pneumatickú a vodnú dopravu.

Kolekcie priemyselných vozidiel 3D sa skladajú z:

  • Železnica a automobil
  • Dopravníkový pás
  • Lanoviek
  • Hydraulické
  • Pneumocontainer
  • Jednokoľajnicové visutá dráha