Konštrukcia 3D Modely

Zobrazujú sa všetky výsledky 7

3D Modely áut a ďalšie vozidlá pre stavebníctvo a iné priemyselné využitie.

Výstavba priemyselných stavieb sa realizuje pre potreby rôznych priemyselných odvetví. V závislosti od typu činnosti a technologických procesov existuje niekoľko základných konštrukčných riešení:

energetické budovy (elektrické rozvodne, tepelné elektrárne);
výroba (určená na výrobu);
doprava a sklad (sklady, garáže);
pomocné (závodné jedálne, lekárske, domácnosti).

Klasifikácia priemyselných budov sa vykonáva podľa niekoľkých princípov a má veľa druhov. Priemyselné budovy sú rozdelené do štyroch tried, kde prvou sú budovy so zvýšenými požiadavkami a štvrtá - s minimálnymi. Pri stavbe sa berie do úvahy požiarna odolnosť a životnosť. Existujú tri stupne trvanlivosti budov:

I - doba používania je asi 100 rokov;
II - nie menej ako 50 rokov;
III - najmenej 20 rokov služby.

Protipožiarna odolnosť stavebných konštrukcií má päť hlavných stupňov, kde sú budovy prvej triedy klasifikované ako menej ako stupeň II, budovy druhej triedy majú tretí stupeň av budovách triedy III a IV požiarna odolnosť nadácie nie je zrátané.