Zuby Modely 3D

Zobrazujú sa všetky výsledky 9

Modely 3D týkajúce sa medicíny zapnuté Flatpyramid - kategória zubov.

Zub pozostáva prevažne z dentínu s dutinou pokrytou sklovinou na vonkajšej strane. Zub má charakteristický tvar a štruktúru, zaujíma určitú pozíciu v chrupu, je vytvorený zo špeciálnych tkanív, má vlastné nervové zariadenie, krv a lymfatické cievy. Vnútri zubu je voľné spojivové tkanivo, prešpikované nervami a krvnými cievami (buničina).

Normálne má človek od 28 do 32 zubov. Existuje mlieko a trvalé zuby - dočasný a trvalý zhryz.

V dočasnom zhryze je 8 rezákov, 4 špičáky a 8 stoličiek - spolu 20 zubov. U detí začnú vyrážať vo veku 3 mesiacov. V období od 6 do 13 rokov sa mliečne zuby postupne nahrádzajú trvalými.

Trvalý zhryz sa skladá z 8 rezákov, 4 špičákov, 8 premolárov a 8 - 12 stoličiek. V ojedinelých prípadoch sa vyskytujú ďalšie, doplnkové zuby (mliečne aj trvalé). Norma je neprítomnosť tretích stoličiek, ktoré sa nazývajú „zuby múdrosti“, a samotné tretie stoličky už čoraz viac vedcov považuje za atavizmus, čo je však v súčasnosti kontroverzná otázka.