Modely 3D

Zobrazujú sa všetky výsledky 4

Modely 3D sú zapnuté Flatpyramid. S

Jelene (lat. Cervidae) je rodina kopytníkov, ktorá obsahuje moderné druhy 51. Jelene sú bežné v Eurázii, Severnej a Južnej Amerike a boli tiež dovážané ľuďmi do Austrálie a Nového Zélandu.

Veľkosť jeleňa sa líši podľa veľkosti zajaca a koňa. Charakterizované rozvetvenými rohmi, ktoré sú dostupné len u mužov. Jedinou výnimkou je vodný jeleň, ktorý nemá žiadne rohy a sob, ktorého rohy sú oboch pohlaví. Rohy sa každoročne znižujú a rastú.

Prvý jeleň sa objavil v oligocéne v Ázii. Z nej sa rozšírili do Európy a do miocénu pozdĺž vtedy existujúceho prírodného mosta do Severnej Ameriky. V Južnej Amerike sa jelene dostali len v geochronologicky nedávnom pleistocéne.

Deer má bohatý symbolický význam a je v mýtoch rôznych kultúr a národov. Často zosobňuje šľachtu, veľkosť, krásu, milosť, rýchlosť. V kresťanskej kultúre symbolizujú asketiku, zbožnosť a čistotu. Význam jeleňa v živote národov sa odráža v ich jazyku, napríklad v jazyku Evenki, niekoľko desiatok termínov sa používa na označenie jeleňa rôzneho veku, vystúpení atď.